Roel Cortez – Sa Mata Makikita Lyrics

Kailangan pa bang ako ay tanungin
Kailangan pa bang sa ‘yo ay bigkasin
Na mahal kita at wala nang iba
Masdan mo’t makikita sa aking mga mata

Kailangan pa bang ako ay lumapit
At sabihin sa ‘yo ang laman ng dibdib
Na mahal kita at wala nang iba
Masdan mo’t makikita sa aking mga mata

Hindi na kailangang ako ay tanungin
Hindi na kailangang sa’yo ay bigkasin
Sa tuwing magtatama ang ating paningin
Sa mata makikita ang aking damdamin

Hindi na kailangang ako ay tanungin
Hindi na kailangang sa’yo ay bigkasin
Sa tuwing magtatama ang ating paningin
Sa mata makikita ang aking damdamin

Kailangan pa bang ako ay tanungin
Kailangan pa bang sa’yo ay bigkasin
Na mahal kita at wala nang iba
Masdan mo’t makikita sa aking mga mata

Masdan mo’t makikita sa aking mga mata
Masdan mo’t makikita sa aking mga mata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *