Ito Rapadas – Okay Sa Akin Lyrics

Okay sa akin, totoo
Okay sa akin ang bawat gusto mo
Okay sa akin, totoo
Okay sa akin ang bagay na iyo

Okay ang iyong sapatos
Okay ang iyong pulbos
Okay ang iyong lipstick
Okay ang iyong halik

No good sa akin, totoo
No good sa akin ang di mo gusto
No good sa akin, totoo
No good sa akin ang di na iyo

No good ang paselos-selos
No good ang sobrang gastos
No good ang palaboy-laboy
No good sa iyo ang playboy

Okay ang iyong sapatos
Okay ang iyong pulbos
Okay ang iyong lipstick
Okay ang iyong halik

Okay sa akin, totoo
Okay sa akin ang bawat gusto mo
No good sa akin, totoo
No good sa akin ang di na iyo

Okay sa akin, totoo
Okay sa akin ang bagay na iyo

Okay ang iyong sapatos
Okay ang iyong pulbos
Okay ang iyong lipstick
Okay ang iyong halik

No good sa akin, totoo
No good sa akin, di mo gusto

Okay sa akin
Okay sa akin
Okay sa akin ang bagay na iyo

Okay sa akin
Okay sa akin
Okay sa akin ang bawat gusto mo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *