Aegis – Halik Lyrics

Ayoko sana na ikaw ay mawala
Mawawasak lamang ang aking mundo
Ngunit ano’ng magagawa, kung talagang ayaw mo na
Sino ba naman ako para pigilin ka

Lumaya ka man ay maiiwan
Ang bakas ng ating pagmamahalan
Ang awiting ito ay ala-ala na hindi kita malilimutan
Pagka’t ikaw ang tanging laman ng aking mundo
Ng aking puso, ng aking buhay…

Ang halik mo, na-mi-miss ko
Ang halik mo, na-mi-miss ko
Bakit iniwan mo ako

Nasasaktan ako oh, baby
Sa tuwing nakikita ka…
Naninibugho ako oh baby
Pag may kasama kang iba

Nasasaktan ako oh, baby
Sa tuwing nakikita ka…
Naninibugho ako oh baby
Pag may kasama kang iba

Pagka’t ikaw ang tanging laman ng aking mundo
Ng aking puso, ng aking buhay…

Ang halik mo, na-mi-miss ko
Ang halik mo, na-mi-miss ko
Bakit iniwan mo ako

Ayoko sana na ikaw ay mawala
Mawawasak lamang ang aking mundo
Ngunit ano’ng magagawa, kung talagang ayaw mo na
Sino ba naman ako para pigilin ka

Ang halik mo, na-mi-miss ko
Ang halik mo, na-mi-miss ko
Bakit iniwan mo ako

Ang halik mo, na-mi-miss ko
Ang halik mo, na-mi-miss ko
Bakit iniwan mo ako

Ang halik mo, na-mi-miss ko
Ang halik mo, na-mi-miss ko
Bakit iniwan mo ako

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *